Manaki Gold

WordPress e-handelssajt för olivlundar i Grekland där olivträd kan adopteras. Interaktiva lundkartor och PayPal-integration med avancerade former. Integrering av startsidan med Facebook-ström. GDPR-efterlevnad. Kund sedan 2009.

Besök hemsida